İnternette, gazetelerde, arkadaşlarınız arasında sürekli olarak “15 yıl sigortalıysan kıdem tazminatın alıp işten ayrılabiliyorsun” şeklinde haberler alıyorsunuzdur. Ancak bu işlemin bir kuralı var. Yani öyle her 15 yıl sigortalı olarak çalışan bu haktan faydalanamayabilir. Peki nedir bu 15 yıl ve 3600 gün prim günü kuralı;

506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin (A) bendinde emeklilik koşullarından biri olarak yer almaktaydı. Kadın 50, erkek 55 yaşını doldurmuş olan, 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve adına en az 3600 gün prim ödenmiş olan SSK sigortalıları emekli olabiliyordu.

Fakat, 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 2002 yılında 4759 sayılı Kanunla emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı ve 15 yıl – 3600 günle emekli olma şartı 25 yıl – 4500 gün olarak yeniden belirlendi. Dolayısıyla 15 yıl – 3600 günle emekli olma imkanı ortadan kaldırılmış oldu. Fakat kazanılmış hakların korunması adına bu düzenleme 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 81 inci maddenin (C) bendinde yer aldı. SSK (4/1-a) sigortalılarının 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yürütülmektedir. Yalnız bu kazanılmış hak sadece 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalıları için geçerli.

Anlayacağınız eğer 08.09.1999 tarihi veya sonrasında işe girmişseniz bu haktan yararlanamazsınız. Bu tarihten sonra SGK’lı olanlar için şart 25 Yıl Hizmet Akdi ve 4500 Prim günü şartını yerine getirenler aynı şekilde çalıştıkları işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.

Bu sebeple işten ayrılanlar için ihbar süresi işlemez, aynı gün işten ayrılabilinir.

Keyifli ve huzurlu bir hafta geçirmeniz dileğimle,

Sevgiler.

20.03.2017

19 Comments

Comments are closed.