İnsan Kaynakları denildiğinde birçoğumuz aklına seçme ve yerleştirme sistemleri geliyor. Elbette sürecin başı doğru işe doğru adayı seçmektir. Ancak çalışan aidiyeti, hukuki süreçler ücretlendirme, eğitim ve kariyer gelişimi, hatta iş akdinin sonlanması ve sonrasındaki işleyişi planlamak ve doğru kurgulamak gerekiyor.

Birçok kurumun İnsan Kaynakları departmanı olmasına karşın çalışan aidiyetine ilişkin konular maalesef göz ardı edilebiliyor. Bazı kurumlarda da işlevsiz performans değerlendirme sistemleri gibi uygulamalar iyi niyetle yola çıkılmasına rağmen gerekli özen gösterilmeden yürütüldüğünde çalışanların kurumlarına olan güvenlerini kaybetmelerine sebep olabiliyor.

Son iki yılı aşkın bir süredir içinde bulunduğumuz Pandeminin etkisi ile sınırların kalktığı, mesai saati, ofis gibi kavramların sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Zorlayıcı etkileri olan bu dönemde mekândan bağımsız çalışmanın ne kadar verimli olabileceğini de öğrenmiş olduk.

Bu verimliliğin yanında hayatımıza olumsuz etkileri olan konuları da deneyimlemeye başladık. Mesai kavramının kalmaması, sosyal yaşamdan uzaklaşmak gibi psikolojik ve fiziksel olumsuz etkileri hissetmeye başladık. Kurumların mevcut çalışanlarının aidiyetlerini güçlendirmeleri için onları anlamaları, ihtiyaçlarının farkında olmaları ve karşılamaları, değerli olduklarını hissettirmeleri çok daha fazla önem kazandı.

Bu sebeple İnsan Kaynakları süreçlerinin doğru işletilmesi önemli ve hassas bir konu olmaktan öteye artık bir zorunluluk olmuştur.

Doğru işe doğru aday ile başlayan sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için çalışma hayatının içerisinde çalışan mutluluğunu sağlamaya yönelik insan kaynakları anlayışı ve duygusal zekâsı gelişkin liderlik becerileri ile donatılmış yöneticiler ile başarılabileceğini artık hepimiz biliyoruz.

İnsan Kaynakları sistemlerinin kurgulanması, bordro özlük gibi süreçlerin yönetilmesinde destek olunması gibi danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra konusunda uzman kurumlar ile yaptığımız iş birlikleri ile duygusal zeka gelişimi, etkin işe alım süreçleri, kurumsal atölye çalışmaları ve koçluk hizmetlerimiz ile çalışan değerini gözeten kurumların yanındayız.