İş yaşamında başarılı olan liderlerin, duygusal zekalarını davranışa dönüştürebilme becerilerinin yüksek olduğu yönünde araştırma sonuçları bulunmakta. Genos International, Swinburne Üniversitesi ile yaptığı çalışmalar sonucunda Duygusal Zekanın davranışa yansıtma becerilerini ölçerek bu becerilerin geliştirmek amaçlı özel çalışmalar ortaya koymuştur.

Dünya Ekonomik Forumu araştırmalarına göre, Duygusal Zeka en önemli 10 iş yetkiliği arasındadır.  

Genos Kurumsal Gelişim Programları; Duygusal Zeka Bilimi tabanlı olup, Fortune 500 şirketlerinde kullanılmaktadır. 

Duygusal Zeka Değerlendirme Araçlarının temel özellikleri

  • Psikometrik güvenilirliği ve geçerliliği tüm endüstri standartlarının üstündedir.
  • Organizasyonlardaki Duygusal Zeka Araştırma Konsorsiyumu (Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations) tarafından uluslararası olarak tanınmış çok az sayıdaki değerlendirmeden biridir.
  • Liderlerin ve yöneticilerin iş yerindeki davranışlarını değerlendirir.

Ve bu değerlendirme aracı sayesinde, kişiler duygu, düşünce ve inançlarının davranışlarına yansıma sürecine dair farkındalık kazanırlar.

Duygusal Zeka Değerlendirme Araçları kimler için uygulanır?

Değerlendirmeler, yöneticiler, liderler ve kurumların sürdürülebilir başarısı açısından gelecek vadeden çalışanlar için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, koçlar, danışmanlar ve mentorlar tarafından da bireysel danışanlara da uygulanmaktadır.

Duygusal Zeka Değerlendirme Araçları, gelişim programları ve eğitimleri çalışmalarımıza B.C. Consulting iş birliğimiz ile devam etmekteyiz.