Birçok firma Bordro işlemlerini Outsource ( Dış Kaynak Kullanımı ) hizmet alarak yönetmektedir. Bazı durumlarda firmanın kaynakları ve çalışan sayısı göz önüne alındığında daha etkin ve maliyetler açısından uygun olabilmektedir. Outsource hizmet almak ya da iç kaynaklar ile yönetmek için firmanın çalışan sayısı, İnsan Kaynakları Departmanı yapısı iyi analiz edilmelidir. Firmanın sürekliliği açısından en uygun yöntem seçilmeli ve uygulanmalıdır. Outsource Bordro hizmetinin faydalı olduğuna karar verilmesi halinde, bu hizmetin, çalışılan gün, eksik gün, ek ödemeler vb. süreçlere hâkim olan bir kaynaktan temin edilmesi firmanın yükümlülükleri açısından son derece önemlidir.