İnsan Kaynakları yönetiminde son derece önemli olan Özlük sisteminin kurulması, çalışan – işveren arasındaki hukuki ilişkinin doğru kurgulanması gerek çalışma ilişkisi sürerken gerekse çalışma ilişkisinin sonlanması sonrası her iki tarafın da hukuki açıdan haklarının korunmasını sağlar.

Ana hatlarıyla İnsan Kaynakları İşe giriş, özlük – bordro işlemleri ve işten çıkış işlemleri gibi gözükse de bundan çok daha fazlasıdır. Bu süreçlerin en doğru şekilde yönetilmesi için ilgili kanun ve yönetmeliklere hakim olmak ve doğru uygulanması gerekmektedir. Daha geniş perspektiften bakılması gerekirse, yeni personel oryantasyon planlarının oluşturulması, çalışanların performanslarının ölçümlenmesi, kariyer planlamalarının yapılandırılması da İnsan Kaynakları Yönetiminin vazgeçilmez parçalarıdır. Bu sebeple,  İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin ve organizasyon yapısının kurgulanması sürecinde görev tanımlarının oluşturulması, firmanın işleyişine uygun iş sözleşmelerinin ve iç yönetmeliklerin hazırlanması gerekmektedir.